Lintujen uudet suomenkieliset nimet

Tammikuun lopussa Birdlife.fi julkaisi päivitetyn listan lintujen nimistä, johon mahtuu muutama myös lemmikkilintuharrastajaa kiinnostava muutos.

Tässä tekstissä ei ole kaikki edes papukaijoilla tavatut muutokset, mutta pikakatsaus niihin, jotka lemmikkilintuharrastajia voi kiinnostaa:

Viherposkiaratti. Kuva: Wikipedia

Viherposkinen arattilaji, englanniksi green-cheeked conure, on ollut pitkään suomeksi oudolla nimellä siniposkiaratti. Laji on nyt saanut näköisensä nimen, viherposkiaratti. (Tieteellinen nimi:
Pyrrhura molinae.)

Toinen saman suvun edustaja sai myös uuden nimen: Aiemmin riograndenarattina suomeksi tunnettu lintu on nykyään araukaria-aratti (Pyrrhura frontalis). Myös moni muu Pyrrhura-laji sai uuden nimen tai erkaantui omaksi lajikseen, mutta nämä lajit eivät ole kovin yleisesti lemmikkimarkkinoilla tavattavia.

Aiemmin Aratinga-arattisukuun kuuluvat aratit on nyt jaettu kolmeen: aurinkoaratin kaltaiset aratit pysyvät edelleen Aratinga-suvussa, mutta pienemmät entiset Aratinga-aratit kuten persikka- ja savanniaratti kuuluvat nykyään uuteen Eupsittula. Samoin isommat, vihreävallitsevat entiset Aratinga-aratit, kuten sinipää- tai brasilianaratti kuuluvat uuteen sukuun Psittacara. Myös aiemmin aurinkoaratin alalajiksi laskettu lintu sai oman lajinsa, amazonianaurinkoaratti (engl. Sulphur-breasted Parakeet, Aratinga maculata).

Valkonaama-ara. Kuva: Wikipedia

Joikuara (Ara severus) on nykyään nimeltään valkonaama-ara.

Aitoluri (Lorius lory) on nykyään nimeltään vain pelkkä luri.

Idänsiniviiriäinen ei kuulu enää viiriäisten Coturnix sukuun, vaan uuteen sukuun nimeltä siniviiriäiset, Synoicus.

Aiemmin yhtenäinen suku mustakakadut (Calyptorhynchus) on nyt jaettu kahteen: kiiltokakadut (Calyptorhynchus) ja mustakakadut (Zanda).

Mikä Birdlifen listalla ei muuttunut:
- Birdlife luetteloi edelleen seuraavat kolme amatsonia omiksi lajeikseen: amazonianamatsoni (keltaotsa-amatsoni), keltapääamatsoni ja keltaniska-amatsoni, vaikka osa lähteistä luetteloi nämä samaan lajiin, jossa on "ryhmiä" ja alalajeja (keltaotsa-, keltapää- ja keltaniskaryhmät, joissa on jokaisessa useampi alalaji).
- Kaikki aratit ovat edelleen nimellä aratti huolimatta siitä, että ne eivät ole kovin läheistä sukua toisilleen, vaan saattavat olla läheisempää sukua joillekin aroille tai amatsoneille (muistaakseni yhdistys teki tästä ehdotuksen, että saisiko sukuja eriteltyä järkevämmin).
- Joidenkin lähteiden mukaan valkovatsa-aratit, eli caiquet, suku Pionites jaetaan neljään lajiin, mutta Birdlife ja lähdeteos laskee lajit vanhan mukaan kahteen (valkovatsa-aratti ja mustalakkiaratti).

Birdlifen tiedonanto uusista nimistä löytyy: www.birdlife.fi/tiedote-20180131/
Yllämainitusta linkista löytyy myös nimihaku sekä kaikkien lintujen nimet taulukkona.

Kommentit