Miksi lintuhäkkien minimimittoja ei ilmoiteta tilavuutena?

Lintuhäkkien minimikoot ovat aihe, joka tuntuu olevan monesti puheena harrastajien parissa. Osan mielestä jo minimisuosituksetkin ovat liian suuria, osan mielestä taas liian pieniä (itse kuulun jälkimmäiseen ryhmään). Osan mielestä minimimitoista kiinnipitäminen ja niistä mainitseminen on toisen harrastukseen puuttumista, ja ystävällisetkin maininnat häkin puutteellisuudesta otetaan vastaan negatiivisin mielin. Minimisuositukset ovat kuitenkin pakollinen osa lintuharrastusta. Vain yhteisillä suosituksilla voimme pitää yllä lintuharrastusta, joka tähtää lintujen hyvinvointiin eikä yksittäisen harrastajan mielipahan välttelyyn tai egon kasvatukseen.

Pienetkin linnut ansaitsevat riittävän suuren häkin.

Joskus kritiikkiä myös tarjotaan aiheesta, miksi lintuhäkkien pinta-alaan tartutaan niin hanakasti, vaikka lentäen liikkuva lintu kaipaa enemmän tilavuutta. Miksi sitten häkkien minimisuositukset ilmoitetaan neliömetreinä, eikä tilavuutena? Nykyisellään esimerkiksi Kaijuli ry:n suosittelemat häkkien minimikoot ilmoitetaan pääasiassa neliömetreinä, eli häkin pinta-alana. (Nykyiset minimisuositukset perustuvat aikanaan "Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta" -nimisessä asetuksessa määriteltyihin suosituksiin.)

Häkin pinta-ala lasketaan kertomalla häkin pohjan mitat metreinä, esimerkiksi 80cm pitkä/leveä ja 50cm syvän häkin pinta-ala lasketaan 0,80 * 0,50, eli tuloksena on 0,40 neliömetriä.

Papukaijat eivät kuitenkaan esimerkiksi marsujen tai koirien tapaan käytä asumuksessaan vain pelkkää pohjaa. Tämän vuoksi joskus saattaa olla yllätys, että lentokykyisten lintujenkin häkkien koot ilmoitetaan pääasiassa neliömetreissä, eikä tilavuudessa eli kuutioissa.

Tälle on kuitenkin syynsä: todellisuudessa minimisuosituksissa on mainittu myös häkin minimikorkeus. Tämä mahdollistaa riittävän tilavuuden toteutumisen, kunhan myös häkin pinta-ala on sopiva. 

Valitettavan monesti häkit rakennetaan valmistajien toimesta sellaisiksi, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa: pinta-alaltaan mitätön häkki voi silti olla korkea. Lintuhäkeissä on hyvin harvoin tapauksia, että minimisuosituksen mukainen pinta-ala täyttyisi, mutta häkin korkeus ei. Yleensä se on toisin päin: häkki on korkea mutta pinta-alaltaan riittämätön. (Korkeus jää täyttymättä, jos lintua yrittää majoittaa esim. kani- tai marsuhäkissä, jotka ovat matalia pinta-alaansa nähden.)

Häkkien minimimitoissa on lisäksi kolmas järkevä ominaisuus: niissä on ilmoitettu häkin lyhimmän sivun pituus. Tämä takaa sen, että linnuille ei voi rakentaa pinta-alaltaan suurta, mutta erittäin kapeaa häkkiä. Ilman tätä mittaa olisi mahdollista tehdä minimisuositusten puitteissa häkki, jonka leveys olisi vain 30 senttiä (tai alle!) kunhan pituutta (ja korkeutta) on riittävästi. Esimerkiksi yhden ison aran häkin pinta-alan minimisuositus on 3 neliömetriä, jolloin ilman lyhimmän sivun vaatimusta häkki voisi olla esimerkiksi 10 metriä pitkä, mutta vain 30 cm leveä. Tämä ei tietenkään ole mitenkään järkevää: eihän ara mahdu edes kunnolla liikkumaan näin kapeassa häkissä!

Lisäksi häkin pinta-alan tulee tietenkin kasvaa jokaista sinne lisättyä lintua kohden.

Ainoastaan tilavuuden mittaaminen voisi saada sallituiksi häkit, jotka ovat tornimaisia, esim. 30cm syviä ja 30cm leveitä, mutta usean metrin korkuisia. Hiemankaan lintujen liikkumistapoja tunteva tajuaa, ettei tällainen häkki palvele minkään linnun tarpeita. Valitettavasti lähes tällaisia häkkejä ovat eläinkaupat pullollaan: vain jopa 50cm*50cm pohjalla olevat korkeat, tornimaiset häkit ovat myynnissä "lentohäkkeinä" ja ne näyttävät perehtymättömän silmään isoilta. Todellisuudessa linnuille hyödynnettävää liikkumatilaa on niukasti. 

Nykyinen "kolmen mitan systeemi" häkin minimikoon määrittämiseen on siis hyvä. Ilman näitä kolmea mittaa häkki voisi olla suositusten puitteissa sopiva, mutta todellisuudessa häkki olisi liki käyttökelvoton. Pinta-ala on vain se ehdottomasti yleisin, mistä minimisuosituksien toteutuminen jää kiinni.

Kaikki nämä yhdessä muodostavan oivan tavan määrittää pienin mahdollinen häkkikoko, jossa lintua tulisi normaaleissa kotioloissa asuttaa. Nykyinen järjestelmä ottaa huomioon niin pinta-alan, kuin tilavuudenkin.

Esimerkkejä

Seuraavassa kuvassa on kahden neitokakadun minimisuositus: 0,85 neliömetriä / 0,68 kuutiometriä. (Kuvituksen vuoksi häkit on kuvattu lattian tasossa, vaikka todellisuudessa näin matalaa häkkiä ei tulisi ikinä asettaa näin matalalle!) Jotta asia menisi perille, on esimerkkihäkkien muotoja liioiteltu, mutta laskut ja kuva pitävät paikkaansa. Toivon kuitenkin, ettei tällaisia häkkejä ole kukaan rakentanut. 


Keskimmäinen häkki esittää nykyisen kolmen mitan järjestelmänä kahden neitokakadun kotihäkin minimisuositusta: 

 • häkin pinta-ala on minimisuositusten mukainen eli 0,85 neliömetriä
 • häkin lyhin sivu on juuri minimisuositusten mukainen eli 0,55 m pitkä 
 • minimisuosituksen täyttävä häkin lyhin seinä ja pinta-ala määrittävät häkin syvyyden, joka on tässä tapauksessa 1,55 metriä
 • häkin korkeus minimisuositusten mukainen eli 0,80 metriä
 • näiden mittojen puitteissa tämän häkin tilavuudeksi tulee 0,68 kuutiometriä
 • Tulos: häkki säilyttää sopusuhtaiset muodot, jotta lintu voi hyödyntää sitä sekä lentäen että kiipeillen

Oikeanpuolimmainen häkki esittää häkkiä, jossa ei ole huomioitu häkin lyhimmän sivun pituuden minimisuositusta, mutta pinta-ala täsmää: 

 • häkin pinta-ala on minimisuositusten mukainen eli 0,85 neliömetriä
 • häkki on erittäin kapea, koska lyhimmän sivun suositus puuttuu. Tämän häkin lyhin sivu on vain 0,25 metriä syvä, eli pienempi kuin siellä majoitettavien lintujen pituus!
 • jotta suositeltu minimipinta-ala voi toteutua, tämän häkin pituudeksi tulee 3,2 metriä
 • häkin korkeus minimisuositusten mukainen eli 0,80 metriä korkea
 • Tulos: häkki on niin kapea, että lintu ei voi liikkua siellä vaivattomasti lentäen. Vaikka häkki olisi sen verran leveä, että majoitetut linnut mahtuisivat juuri ja juuri levittämään siipensä, linnut yleensä haluavat mukavuuden vuoksi enemmän tilaa siipiensä ympärille, jotta ne voivat lentää itsevarmasti. 
Vasemmanpuolimmainen häkki esittää häkkiä, jossa sekä pinta-ala että häkin lyhimmän sivun suositus on jätetty huomiotta, ja on huomioitu vain tilavuus:
 • häkin tilavuus on 0,68 kuutiometriä, joka vastaa neitokakaduparin häkin minimisuositusta.
 • häkki on erittäin kapea, koska lyhimmän sivun suositus on jätetty huomiotta
 • häkki on erittäin kapea, koska pinta-alan suositus on jätetty huomiotta (häkin pinta-alaksi tulee 0,06 neliömetriä eli noin 1/16 osa minimisuosituksesta)
 • jotta "suositeltu" tilavuus toteutuu, olisi pinta-alaltaan 0,25 m kanttiinsa olevan häkin oltava yli 13 metrin korkuinen! 
 • Tulos: häkki on täysin kelvoton minkään linnun asumukseksi!