Papukaijan pito vapaana ulkona, laitonta?

Kesän korvilla ollaan, ja lintujen ulkoilutus puhuttaa jälleen! Muistakaa oikeasti ulkoilla turvallisesti!

Eräässä papukaija-aiheisessa someryhmässä nousi keskustelu, saako lemmikkipapukaijaa laillisesti pitää vapaana julkisella paikalla Suomessa. Vastaus yllätti! Laki tosin on tulkinnanvarainen, koska siinä ei varsinaisesti mainita juuri papukaijoja.

Järjestyslaki

14 §
Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:

1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;

2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; (19.12.2003/1195)

3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.

Tämän perusteella voimme päätellä seuraavaa: jos papukaija on soveltuvin osin muu lemmikkieläin, sitä saa pitää vapaana samoin ehdoin kuin normaalia lemmikkikoiraa: eläin on ensisijassa pidettävä kytkettynä taajamassa, mutta se ei koske suljettua pihaa.

Usein papukaija ei kuitenkaan ole vaaraksi muille ihmisille (tai eläimille/omaisuudelle) karatessaan tai lentäessään vapaana. Yleensä se on toisinpäin: usein huolimaton tai jopa vaarallisen välinpitämätön omistaja asettaa lentokykyisen lintunsa vaaraan päästäessään sen lentämään vapaana. Vapaalento ei ole jokaisen harrastus, vaan siihen tulee olla tarpeeksi perehtynyt ja lintuyksilönkin tulee olla luonteeltaan ja kyvyiltään sopiva. Treenejä ei myöskään aloiteta suinpäin vapaana ulkoilmassa.

Lintujaan harkitsematta ja kouluttamatta vapaanalennättävät ihmiset syyllistyvät mielestäni eläinsuojelurikokseen, sillä he osoittavat välinpitämättömyyttä eläimen fyysistä hyvinvointia kohtaan, mutta en tiedä saisiko tuolla perustein mitään sanktioita. En tosin tiedä, riittääkö siihen edes tämä järjestyslakiin ja koirakuriin vetoaminen, sillä kuten sanottua, papukaija ei ole kovin vaarallinen tai aiheuta häiriöitä.

Vapaalennolla en välttämättä tarkoita pelkästään lentotreenejä ja aktiivista lennätystä, vaan myös sitä, että vapaalentoon kouluttamaton, lentokykyinen lintu viedään olkapäällä tai kädellä ulos ilman mitään muita turvavälineitä.

Täältä vielä varoituksia lintujen vapaalennättämiseen ja perusteita omille, jyrkille mielipiteille: Lemmikkilinnun pitäminen vapaana ulkona

Lakilähde: Finlex - Järjestyslaki