Ruoan etsiminen ympäristöstä

Luonnossa eläimen ruoan hankinnassa on useita eri osioita. Niistä ensimmäinen on kuitenkin lemmikkinä elävillä eläimillä yleensä vallan hankala toteuttaa tai ignoorattu virikkeellistäessä. Lemmikkinä elävillä eläimillä onkin ruoan äärellä puuhailussa typistetty lähes olemattomiin ruokailupaikan etsiminen.

Luonnossa ruoka ei tule lautasella aina samaan paikkaan. Ruokapaikan etsiminen on yksi luonnollisen ruokailun haasteista.

Esimerkiksi koirille, papukaijoilla ja nykyään myös muilla eläimillä käytetään yhä enenevissä määrin virikeruokintaa, jossa eläimelle tarjotaan helposti saataville ruokavirike, josta kuitenkin itse ruoan esiin saaminen voi olla haastavaa. Tätä ruokavirikettä ja täten ruokapaikkaa tai ruokapalasta ei tarvitse eläimen varsinaisesti etsiä. Jopa koirien nuuhkumatossa ruokaa etsitään vain noin 0,25 neliömetrin alueelta, ja yleensä ruokalelu on tätäkin huomattavasti pienempi.

Törmäsin netissä hauskaan kissoille tarkoitettuun leluun / ruokavirikkeeseen. Kyseessä on Smartpet Indoor Hunting Feeders -hiiret, joiden kehittäjä on tietääkseni Doc & Phoebe's Cat Co. Suomessa tuotetta myy esim. ZooPlus. Koirat ja kissat ovat siinä etuoikeutetussa asemassa, että ne ovat yleensä aina vapaana asunnossa tai talossa, jolloin ruokaa voisi periaatteessa piilottaa jo kohtaisen isolle alueelle. Koiria voi myös ruokkia omalla pihalla. Useamman eläimen taloudessa tämä ei kuitenkaan välttämättä toimi, ettei ahneempi ahmi toistenkin ruokia, jos kaikilla yksilöillä on vapaa pääsy alueelle.

Kuvat: Smartpet Indoor Hunting Feeders

Papukaijat eivät kuitenkaan välttämättä ole niin ahneita, etteikö niillä voisi harrastaa ruoan piilottelua useammankin yksilön kanssa. Rajoitteet tulevat kuitenkin yleensä muualta: lintuja pidetään yleensä hyvin rajatuissa tiloissa. Normaalikokoisessa häkissä ei juuri riitä tilaa piilottaa ruokapaikkaa, eikä se tarjoa linnulle haastetta sen etsimiseen. Normaalikokoinen lintuhuonekin on yleensä sisustettu sen verran väljästi lentäen liikkumisen mahdollistamiseksi, että lintu näkee huoneen joka kolkan missä tahansa oleillessaan. Olohuoneessa taas vapaillessa lintua ei välttämättä kannata juurikaan ruokkia, jotta häkkiin / lintuhuoneeseen palaaminen ei muutu hankalaksi. 

Koloissa mönkiviä nisäkkäitä on usein helpompi virikkeellistää ruokapaikkoja piilottamalla niiden luontaisen liikkumatavan erilaisuuden vuoksi. Esimerkiksi parin neliön rottahäkissä on hyvin paljon tunneleita, pesiä ja koloja, joihin ruokaa voi piilottaa eläimeltä näkymättömiin etsittäväksi. Linnuille, varsinkin lentäville papukaijoille (verrattuna mönkiviin viiriäisiin) on kuitenkin jätettävä runsaasti lentotilaa häkkiin, eikä ainakaan suuria umpinaisia näköesteitä voi suositella häkkiin viemään tilaa lentoreiteiltä. Rottahäkin luonnolliset, jyrsijän henkisen hyvinvoinnin kannalta oleelliset piilot, kuten mökit, tunnelit ja pesät eivät taas ole osa papukaijahäkin sisustusta, vaan voivat olla niille jopa haitallisia. Lintuhäkki on kookkaanakin hankala sisustaa niin, että sinne syntyisi runsaasti piilopaikkoja, mutta sisustuksella silti pyrittäisi lemmikkinä elävän papukaijan optimaaliseen hyvinvointiin. 

Tässäkin tulee hyvin ilmi se, että isommat tilat ovat linnulle paremmat. Jos kyseessä on todella huoneen kokoinen tila keskikokoisilla tai pienillä linnuilla, ehkä tilaan mahtuisi muutama näköeste ilman että luonnollinen liikkumatila siitä kärsisi. Näiden näköesteiden, kuten turvallisesta materiaalista tehtyjen levyjen, taakse olisi mahdollista piilottaa ruokia. Yksi näköeste ei kuitenkaan välttämättä riittäisi: lintu oppisi hyvin nopeasti menemään aina samaan paikkaan etsimään ruokaa, jolloin se ei olisi juuri enää etsimistä. Merkinnässä Pienlemmikkien rajoitetut tilat hyötykäyttöön virikkeillä on ehdolla toinenkin vinkki: linnun elinympäristö sisältää vain niin paljon kulhoja, että sen on pakko etsiä kulhoista ne, jotka sisältävät ruokaa. Virikeruokinnan haasteellisuuden lisääntyessä ruokaa voisi olla vain parissa kymmenistä kupeista, jotka kuitenkin kaikki sisältäisivät jotain materiaalia, jotta lintu ei voisi vilkaisulla todeta kuppia tyhjäksi. Eräs vaihtoehto on porata ympäristön orsiin runsaasti reikiä, ja laittaa niihin päivittäinen kuivaruoka-annos jättäen osan rei'istä tyhjäksi. Nämä reiät voivat sentään sijaita sellaisissa paikoissa orsissa, että lintu ei näe reikien sisältöä kovin helposti muuten kuin menemällä sen luokse. 

Suuret elintilat mahdollistavat myös ruokapaikan ja ruoan etsimisen simuloinnin vankeudessa. Suurten kiipeilypuiden rungot toimivat osittain luonnollisena näköesteenä.

Nämä esitellyt keinot ei kuitenkaan ole täysin sama asia, kuin mitä eläimet joutuvat tekemään luonnossa. Siellä ei välttämättä ole mitään varmaa siitä, mistä ruokaa löytyy. Toisaalta, tilanne on eri eri tavalla ruokaileville eläimille: kasvin osia syövät papukaijat yleensä oppivat, missä ruokaa on milloinkin, sillä niiden ruoanlähde ei juokse karkuun. Toisaalta, vaanivatkin eläimet, kuten kissat, varmasti oppivat hiirten ja myyrien suosimat reitit ja paikat.

Kissalle ja koiralle ruoka-annokset voi piilottaa normaalin asunnon tai talon sisustuksen sekaan. Jyrsijöillä piiloin kyllästetty ja riittävän iso asumus voi tarjota mahdollisuuden ruoan etsimiseen. Papukaijoilla on vain luultavasti parhaimmillaankin tyydyttävä siihen, että ruoan etsimisen mahdollistaminen vaatii omistajalta enemmän alun panostusta. 

Yksi mahdollisuus on tietenkin lempivirikkeeni, dyykkausastia. Varsinkin siemenruokaa kuluttavilla linnuilla puhtaan häkin koko pohja voi olla ruokailupaikkana. Lintuhuoneessa siemenet voi ripotella niihin kohtiin lattioita, joissa ei ole yläpuolella orsia. Hygienia on kuitenkin muistettava! Parhaimmillaan dyykkauspaikkojakin on niin monia, että lintu joutuu liikkumaan niiden välillä ja näkemään edelleen vaivaa ruoan löytämiseen. Pelkkä yksi dyykkauskulho ei kuitenkaan toteuta ruoan / ruokapaikan etsimistä sillä tavalla, mitä yritin tässä merkinnässä avata. Yhden kulhon kanssa lintuhan tietää saavansa ruoan juuri tältä alueelta, vaikka joutuu toki yksittäisiä ruokapaloja vielä etsimään.

Lisää: 

Virikkeenä ruoanostoautomaatti
Pienlemmikkien rajoitetut tilat hyötykäyttöön virikkeillä
Suuret kiipeilypuut apuna luonnollisen käyttäytymisen imitoinnissa
Papukaijojen virikkeellistäminen ruoalla: lelupuu / lelumetsä
- Virikeruokinta: Dyykkauskulho

Kommentit